Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

O repozitoriju

Eden izmed osnovnih namenov infrastrukture CLARIN je zagotavljanje zanesljivega arhiviranja in dostopa do jezikovnih virov, kot so korpusi, leksikoni, avdio- in videoposnetki, slovnice, jezikovni modeli itd. Za dolgoročno hranjenje jeziko(slo)vnih raziskovalnih podatkov so mnogi centri CLARIN po Evropi vzpostavili servise za shranjevanje, ki nudijo tudi pomoč pri tehničnih in organizacijskih zadregah, povezanih z nalaganjem v knjižnice.

Tudi CLARIN.SI vzdržuje svoj repozitorij, ki je osnovan na platformi LINDAT/CLARIN Karlove univerze v Pragi. Repozitorij je, po začetni, testni fazi, začel z delovanjem maja 2015 in že ponuja možnost prevzema večjega števila jezikovnih virov za slovenski jezik.

V REPOZITORIJ