Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

Partnerji CLARIN.SI

Alpineon, d.o.o.

Razvoj strojne in programske opreme s področja jezikovnih in govornih tehnologij: prepoznava in sinteza govora, strojno prevajanje govora, govorni portali, bralniki SMS sporočil ter elektronske pošte.

Zastopnica: Jerneja Žganec Gros
Namestnik: Boštjan Vesnicer

Amebis, d.o.o.

Programska oprema s področja jezikovnih tehnologij: črkovalniki in skladenjski pregledovalniki za slovenščino, strojno prevajanje, sinteza govora, korpusi, spletne postavitve slovarjev, virtualni asistenti, itd.

Zastopnik: Miro Romih
Namestnik: Peter Holozan

Društvo za domače raziskave

Društvo za domače raziskave upravlja s spletnim slovarjem žive slovenščine Razvezani jezik, ki so ga razvili leta 2004.

Zastopnica: Alenka Pirman
Namestnik: Jani Pirnat

Institut “Jožef Stefan”

Na IJS se z jezikovnimi tehnologijami ukvarja več odsekov (E3, E8, E9), ki delujejo na področjih jezikoslovnega označevanja besedil, izdelave jezikovnih korpusov in drugih jezikovnih virov slovenščine, rudarjenja in analitike besedil, strojnega prevajanja, sinteze govora ipd.

Zastopnik: Tomaž Erjavec (nacionalni koordinator)
Namestnika: Simon Krek, Katja Zupan

Inštitut za novejšo zgodovino

INZ je, skupaj z ZRC SAZU, skrbnik portala SI-DIH, ki je slovenska izpostava Evropske raziskovalne infrastrukture za področje humanistike DARIAH.

Zastopnik: Andrej Pančur
Namestnika: Mojca Šorn, Jurij Hadalin

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

SDJT združuje vse, ki se ukvarjajo z jezikovnimi tehnologijami z raziskovalnega, razvojnega, pedagoškega ali uporabniškega vidika ali jih jezikovne tehnologije zanimajo. Delo društva je usmerjeno predvsem k jezikovnim tehnologijam za slovenski jezik.

Zastopnica: Darja Fišer
Namestnica:  Katja Zupan

Trojina, zavod za uporabno slovenistiko

Trojina izvaja raziskovalne projekte za sodobno, ciljno usmerjeno jezikoslovno raziskovanje in za večjo samozavest govorcev v javni in zasebni rabi slovenščine.

Zastopnik: Iztok Kosem
Namestnica: Kaja Dobrovoljc

Univerza v Ljubljani

Na Univerzi v Ljubljani se s korpusnim jezikoslovjem in jezikovnimi tehnologijami ukvarjajo na Centru za jezikovne vire in tehnologije, Filozofski fakulteti (predvsem na Oddelku za prevajalstvo), Fakulteti za družbene vede (Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje), Fakulteti za elektrotehniko (Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko) ter Fakulteti za računalništvo in informatiko (Laboratorij za kognitivno modeliranje).

Zastopnica: Monika Kalin Golob
Namestnik: Marko Robnik Šikonja

Univerza v Mariboru

Raziskave jezikovnih in govornih tehnologij na Univerzi v Mariboru potekajo predvsem na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, v okviru Inštituta za elektroniko in telekomunikacije in Inštituta za računalništvo (Laboratorij za heterogene računalniške sisteme).

Zastopnica: Darinka Verdonik
Namestnik: Andrej Žgank

Univerza v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici izvaja jezikoslovne raziskave v okviru Centra za kognitivne znanosti jezika, ki se primarno ukvarja s teoretičnimi in eksperimentalnimi jezikoslovnimi raziskavami skladnje, morfologije, semantike in pragmatike. Pozornost posveča tudi sociolingvističnim, jezikovnopolitičnim, normativnim in tudi drugače bolj uporabnim raziskavam na področju jezika.

Zastopnik: Rok Žaucer
Namestnik: Franc Marušič

Univerza na Primorskem

Raziskave jezikovnih tehnologij in korpusnega jezikoslovja potekajo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, predvsem na Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije.

Zastopnica: Ana Beguš
Namestnik: Jernej Vičič

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Na ZRC SAZU se z izdelavo jezikovnih priročnikov in drugih virov ukvarjajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ki je nacionalno središče za sistematično spremljanje in razlago slovenskega jezikovnega gradiva. Rezultat teh raziskav so slovarji, zbirke in priročniki slovenskega jezika ter znanstvene razprave.

Zastopnica: Mateja Jemec Tomazin
Namestnici: Helena Dobrovoljc, Nina Ledinek