Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

Spletni konkordančniki

NoSketch Engine | Gigafida, Kres, Gos | Nova beseda | Evrokorpus

NoSketch Engine @ nl.ijs.si

NoSke@nl.ijs.si ponuja prek 30 korpusov različnih jezikov, z večino slovenskih. Z redkimi izjemami so korpusi prosto dostopni,  tj. brez predhodne registracije in brez posebnih omejitev.

Gigafida, Kres in Gos

GigafidaKres in Gos so referenčni korpusi, ki so dostopni prek namenskih konkordančnikov, večinom razvitih v okviru projekta “Sporazumevanje v slovenskem jeziku”.

Nova beseda

Nova beseda je korpus s 380 milioni besed Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dostopen prek iskalnika NEVA Primoža Jakopina z Laboratorija za korpus slovenskega jezika.

Evrokorpus

Evrokorpus je zbirka vzporednih dvojezičnih korpusov slovenskih prevodov zakonodaje EU in je povezan z Evrotermom.